Wonen en werken over de grens? Dan is het Maastricht International Centre het service- en expertisecentrum in Zuid-Limburg waar je terecht kan met al je vragen. Samen met onze negen partners maken we wonen en werken over de grens voor expats, arbeidsmigranten, bedrijven en ondernemers zo eenvoudig mogelijk.

Hallo, waar kunnen we u bij helpen?

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure bij de gemeente?

 • Alle inwoners die van plan zijn langer dan vier maanden in Nederland te blijven, moeten hun gegevens laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij willen wonen.
 • Maak een afspraak met de gemeente voor een ‘eerste inschrijving vanuit het buitenland’.
 • Iedereen die moet worden ingeschreven, moet persoonlijk aanwezig zijn, ook baby's.
 • Mensen die in aanmerking komen voor de verkorte procedure, kunnen via hun werkgever een afspraak maken bij het Expat Centre in Maastricht of Eindhoven.

Klik hier voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure.

Wat is een DigiD, en hoe vraag ik deze aan?

De DigiD (Digitale Identiteit) is een manier om niet alleen veilig toegang te krijgen tot websites van de rijksoverheid, provincie en gemeente, maar ook tot steeds meer andere websites, zoals van zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

De DigiD is gekoppeld aan het BSN (dit krijgt iedereen die wordt geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie). Alleen mensen met de Nederlandse identiteit kunnen een DigiD aanvragen als ze niet in Nederland wonen.

Aanmelding bij DigiD kan via de DigiD-website. Deze website is in het Nederlands, maar er is wel wat online basisinformatie beschikbaar in het Engels. Aanvragers worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Deze kan de gebruiker vervolgens gebruiken om toegang te krijgen tot de gewenste websites.

Lees meer over DigiD op de website van het Expat Centre.

Hoe doe ik belastingaangifte?

Het Nederlandse belastingjaar loopt van januari tot en met december. Aangifteformulieren worden normaal gesproken in maart of april ingevuld. Het is eventueel mogelijk om uitstel aan te vragen tot 1 september.

In Nederland wordt het inkomen verdeeld over drie 'boxen'. Elk soort inkomen valt in een bepaalde box, en voor elke box geldt een ander tarief. Lees meer over het Nederlands belastingstelsel bij Expat Centre Maastricht Region.

Waar moet ik mijn inkomstenbelasting betalen als ik in België ga werken en woon in Nederland?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van het Grensinfopunt helpen u graag verder. Neem hier contact met hen op.

Welk belastingformulier heb ik nodig in het jaar dat ik in Nederland kom wonen?

In het jaar dat u in Nederland komt wonen heeft u een M-biljet nodig. Dit biljet is enkel op papier te verkrijgen. Voor meer informatie klik op volgende link.


Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de aangifte?

Bij de Belastingdienst kunt u hulp krijgen voor het invullen van uw aangifte. Bel voor een afspraak met de Belastingtelefoon (0800-0543). Klik hier voor meer informatie.

Waar kan ik meer informatie krijgen over belasting betalen in Nederland?

U kunt algemene informatie krijgen bij het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Zij zijn bereikbaar via het volgende telefoonnummer 0800-0241212 vanuit NL, 0800-90220 vanuit België en 0800-1011352 vanuit Duitsland. Het team heeft ook één keer per maand spreekuur in het Centre Ceramique. De data zijn bekend bij het Maastricht International Centre.

Voor dossiergebonden vragen kunt u terecht bij de Belastingtelefoon (0800-0543) als u in Nederland woont. Woont u buiten Nederland kunt u terecht bij de Belastingtelefoon Buitenland (0031-555 385 385).

Heb ik een ziektekostenverzekering nodig?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om binnen de eerste vier maanden nadat ze in Nederland zijn gekomen een basisziektekostenverzekering af te sluiten, ongeacht of zij al een ziektekostenverzekering in het buitenland hebben. Zodra iemand een ziektekostenverzekering heeft afgesloten, moet er een plaatselijke huisarts worden gekozen.

Afhankelijk van het doel en de duur van het verblijf in Nederland (gedetacheerde werknemers, studenten enz.) zijn er een aantal situaties waarin dit niet geldt voor mensen die in Nederland wonen en/of werken. Deze uitzonderingen betreffen zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg - (WLZ), die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Lees op de website van het Expat Centre meer over zorgverzekeringen.

Kan ik nog gewoon naar mijn huisarts in Nederland gaan als ik ga werken in Duitsland?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van het Grensinfopunt helpen u graag verder. Neem hier contact met hen op.

Krijg ik nog kindergeld in België als ik daar woon maar ga werken in Nederland?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van het Grensinfopunt helpen u graag verder. Neem hier contact met hen op.

Wat doet het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)?

 • Wij helpen jou in jouw zoektocht naar een leuke, passende job in de grensregio (Belgische) Limburg
 • Wij bekijken samen met jou passende mogelijkheden in openstaande vacatures maar maken tevens gebruik van ons grote netwerk van werkgevers in de euregio
 • Wij bekijken samen met het Grensinfopunt wat grenswerken voor jouw persoonlijke situatie betekent.

Ga voor meer informatie naar de website van Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling.

Wie is het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)?

 • Medewerkers van VDAB, UWV, Werkgeversservicepunt WestelijkeMijnstreek (Sittard-Geleen) en Podium24 (Maastricht).
 • Onze collega’s in Maastricht werken nauw samen metcollega’s van het SGA in Kerkrade (grensregio Duitsland).

Ga voor meer informatie naar de website van Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling.

Waarom het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)?

 • Werk zoeken binnen de eigen landsgrenzen beperkt.
 • Wanneer we de grenzen wegdenken, heeft onze regio binneneen reisafstand van 1 uur maar liefst 2,2 miljoen banen ter beschikking!
 • Grenswerken is nog vaak onbekend en daardoor helaas nogvaak onbemind. Grenswerken is echter steeds simpeler geworden. Onze adviseursvan het Grensinfopunt zijn daarom nauw betrokken om het juiste, passende advieste geven.

Ga voor meer informatie naar de website van Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling.

Welk onderzoek voert ITEM momenteel uit?

ITEM voert momenteel verschillende onderzoeken uit die gerelateerd zijn aan grensoverschrijdend wonen, werken en leven. Dit varieert van de jaarlijkse grenseffectenrapportage, waarbij effecten op grensregio’s van bepaalde wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt worden, tot onderzoeksopdrachten, promotieonderzoek en casuïstiekonderzoek.


Meer informatie over de lopende en geplande onderzoeken van ITEM.

Kan ik met mijn vraag terecht bij ITEM?

Het expertisecentrum heeft de zogenoemde functie van ‘wetenschappelijke backbone’. Naast het kunnen verrichten van onderzoeksopdrachten, promotieonderzoek en grenseffectentoetsing, behandelt ITEM ook fundamentele en structurele kwesties uit het dagelijks leven waar grensbelemmeringen een rol spelen (casuïstiekonderzoek).

Onderzoeksopdrachten en grenseffectentoetsing

Voor het laten uitvoeren van specifieke onderzoeksopdrachten dan wel voor het inzichtelijk krijgen van effecten op grensregio’s kunt u contact opnemen met ITEM via item@maastrichtuniversity.nl

Casuïstiekonderzoek

Indien u in een front office werkt en fundamentele en structurele kwesties uit het dagelijks grensoverschrijdend leven identificeert, kunt u de problematiek voorleggen aan ITEM. Dit kan via het ITEM Cross-border Portal.

Waar vind ik de inhoudelijke resultaten van ITEM?

Via het ITEM Cross-border Portal kunt u vraagstukken voorleggen maar kunt u ook de reeds door ITEM behandelde kwesties terugvinden. Daarnaast vindt u er de meest recente onderzoeksresultaten van ITEM, de laatste stand van zaken over de proefprocessen waar ITEM bij betrokken is en worden de voornaamste jurisprudentie en wet- en regelgeving bijgehouden en uitgelegd.

Zijn er subsidies, overheidsinitiatieven of andere stimuleringsregelingen voor de financiering van een nieuw bedrijf in Maastricht (investering)?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van Team Ondernemen Maastricht helpen u graag verder. Neem contact met hen op via ondernemen@maastricht.nl

Aan welke formaliteiten moet ik voldoen om van thuis uit te gaan freelancen?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van Team Ondernemen Maastricht helpen u graag verder. Neem contact met hen op via ondernemen@maastricht.nl

Heb ik recht op de ondersteuningsregeling voor zelfstandigen van de Gemeente Maastricht?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend. De experts van Team Ondernemen Maastricht helpen u graag verder. Neem contact met hen op via ondernemen@maastricht.nl

Wat moet ik doen als ik een bedrijf wil starten in Nederland?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend, de experts van het StartersCentrum Limburg helpen u graag verder. Neem contact met hen op via info@starterscentrum.nl

Hoe zit het met de belastingen voor startende ondernemers?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend, de experts van het StartersCentrum Limburg helpen u graag verder. Neem contact met hen op via info@starterscentrum.nl

Moet ik toestemming vragen om een bedrijf te starten?

Het antwoord op deze vraag is per persoon verschillend, de experts van het StartersCentrum Limburg helpen u graag verder. Neem contact met hen op via info@starterscentrum.nl

Onze dienstverleners

Expat Centre Maastricht Region

Ontzorgt internationale werknemers en werkgevers met wonen en werken.

GrensInfoPunt Maastricht

Bevordert de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

Bevordert grensoverschrijdende arbeidsmarkt door inwoners concreet aan een baan te helpen over de grens.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility

Een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied van mobiliteit en samenleving.

Immigratie- en naturalisatiedienst

Reikt verblijfspapieren uit aan nieuwe buitenlandse inwoners.

Team Ondernemen Maastricht

Adviseert startende en gevestigde ondernemers.

StartersCentrum

Adviseert internationals en buitenlandse studenten die een bedrijf willen starten in Zuid-Limburg.

Belastingdienst, Team Grensoverschrijdend Werken en Wonen (GWO)

Informeert internationals over de fiscale aspecten van wonen en werken.

ZZP fabriek Maastricht

Organisaties, initieert, implementeert en monitort projecten die inspelen op de behoeften van zelfstandigen in en rond Maastricht.

Sociale Verzekeringsbank

Specialist in de sociale verzekeringen van Nederland en België. Helpt grensgangers en werkgevers met persoonlijke informatie in begrijpelijke taal.

Locatie

 

Adres:  

Gemeente Maastricht 

Mosae Forum 10

6211 DT Maastricht

Afspraak maken

Wilt u in gesprek met een van onze dienstverleners?
Maak hier een afspraak